”KONSTELACJA” – nowa jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konstelacja w Gdyni W sobotę,  23 lutego 2019 roku specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka jest obecnie w trakcie prób i prac zdawczo-odbiorczych. Została zbudowana w stoczni Työvene OY w Finlandii, w ramach projektu ”Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”, realizowanego ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych –  link do informacji dot. projektu.

Specjalistyczny katamaran hydrograficzny ”KONSTELACJA” przeznaczony jest do prowadzenia pomiarów hydrograficznych oraz badania warunków żeglowności, torów wodnych, kotwicowisk, innych akwenów użytkowych i wyznaczania parametrów bezpiecznej głębokości dróg morskich w rejonie portów Gdynia, Gdańsk, Hel, Władysławowo, Puck, na Zatoce Gdańskiej i Puckiej, w rejonie Półwyspu Helskiego,  wybrzeża środkowego i wschodniego oraz na otwartych obszarach Morza Bałtyckiego dla celów zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego żeglugi morskiej. Jest to jednostka o konstrukcji aluminiowej całkowicie spawanej.

 

Wymiary i parametry główne statku:

Długość całkowita:                                                   24,85 m

Długość kadłuba:                                                      24,35 m

Długość konstrukcyjna:                                           23,40 m

Szerokość konstrukcyjna:                                       6,89 m

Szerokość całkowita (z odbojnicą):                       7,80 m

Zanurzenie maksymalne:                                        1,6 m

Wyporność:                                                               72 tony

Dwa silniki wysokoprężne Catepillar                    2 x 515kW

 

Klasa statku:

Statek odpowiada wymaganiom Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polskiego Rejestru Statków  i posiada klasę  PRS:  * mKM II Lm1 AUT DP1

 

Zasięg i warunki żeglugi oraz prędkość jednostki:

Prędkość ekonomiczna:                                          11,0 węzłów

Prędkość maksymalna:                                           15,0 węzłów

Prędkość do prowadzenia  pomiarów:                od 1-2 do 6 węzłów

Prędkość eksploatacyjna:                                       10-12 węzłów

Możliwa jest regulacja prędkości w zakresie od 0 do prędkości maksymalnej. Rejonem pływania statku jest Morze Bałtyckie. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosi 600 Mm, a autonomiczność żeglugi 10 dni.

 

Wyposażenie hydrograficzne – specjalistyczne:

System echosondy wielowiązkowej (MBES)

Echosonda jednowiązkowa (SBES)

Sonar  holowany  (SSS – Side Scan Sonar System)

Pojazd do podwodnych inspekcji wizyjnych (ROV – Remotely Operated Vehicle)

Inercyjny system nawigacyjny  (INS – Surface Inertial Navigation System) z kompensatorem przechyłów i żyrokompasem

System dynamicznego pozycjonowania (DP – Dynamic Positioning)

System (odbiornik) pozycyjny DGPS/RTK z modułem odbioru poprawek RTK (w wersji morskiej)

System nawigacji (pozycjonowania ) podwodnego USBL (Ultra Short Base Line)

Mierniki prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie (SVP)

Komputerowa stacja robocza i sieć statkowa

Hydrograficzne specjalistyczne oprogramowanie do zbierania i opracowywania (walidacja) danych pomiarowych