Dostawa artykułów technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.03.2019 r.
Data publikacji: 2019-02-21
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-06

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy METALZBYT Sp. z o.o., ul. Wiesława 1, 80-757 Gdańsk; za cenę 18 810,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.