Dostawa części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej "Kontroler - 20". Termin składania ofert do 28.02.2019 r.
Data publikacji: 2019-02-21
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej
"Kontroler - 20" Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 01.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TROYMARINE Sp. z o.o., ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia; za cenę 13 480,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.