kierownik oddziału ds. zarządzania kryzysowego (BSOŻ) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: 2/2019
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Biuro Spraw Obronnych Żeglugi (BSOŻ)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-02-19 do: 2019-02-22
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
kierownik oddziału ds. zarządzania kryzysowego (BSOŻ) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pan Jerzy Łubkowski zamieszkały w Gdyni.