Usługa ochrony terenu
Numer umowy: umowa na świadczenie usłuch ochrony terenu
Data obowiązywania: 2019-02-12
Wykonawca: EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa
Wartość umowy: 850176 zł