Sztuczne zasilanie brzegu Półwyspu Helskiego na km H 0,0 – 23,5
Numer umowy: 11/IOW/2019
Data obowiązywania: 2019-02-08
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
Wartość umowy: 19320000 zł