Klif Orłowski w Gdyni – wygrodzenie plaży i tablice ostrzegawcze

Klif Orłowski nawis Urząd Morski w Gdyni informuje, że w Gdyni Orłowie, w rejonie Klifu Orłowskiego występują nawisy, spękania ziemi oraz wystają korzenie drzew rosnących na koronie klifu. Obecne warunki atmosferyczne wskazują na to, że w najbliższym czasie może dojść do obsunięcia mas ziemnych, jak i też drzew. Taka sytuacja  może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego – teren ten jest miejscem intensywnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów przez cały rok.

Wobec powyższego w czwartek, 7.02.2019 r. Obwód Ochrony Wybrzeża w Sobieszewie – jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni, podejmie działania prewencyjne w postaci wygrodzenia plaży ogrodzeniem z żerdzi  i ustawienia tablic ostrzegawczych o następującej treści:

UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO – NIE WCHODZIĆ- Urząd Morski w Gdyni” oraz „NADBRZEŻNY PAS TECHNICZNY- CHODZENIE PO ZBOCZACH  KLIFU ZABRONIONE- OSUWISKA GROŻĄ WYPADKIEM- Urząd Morski w Gdyni”.

Klif Orłowski nawis 2 Klif Orłowski nawis 3