specjalista do spraw finansowych
Sygnatura ogłoszenia: 40092
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo - Księgowy (FK)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-22 do: 2019-01-10
Decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska
- wybrana kandydatka - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559):
Pani Agnieszka Piotrowska-Mueller zamieszkała w Gdyni.