Dostawa drobnych artykułów metalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni - termin składania ofert do 12.02.2019r.
Data publikacji: 2019-02-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-02-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę drobnych artykułów metalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.02.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: METALZBYT Sp. z o.o., ul. Wiesława 1, 80-757 Gdańsk, za cenę 6 667,90 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje o zmianie formularza oferty - w dniu 04.02.2019r. załączono aktualny formularz oferty, w którym w poz.11. zestawienia materiałowego skorygowano jednostkę miary ze "szt" na "kg".