Wykonywanie obsługi liniowej i handlingowej samolotu L410-UVP-E- LW Turbolet
w okresie luty 2019- luty 2020.
Data publikacji: 2019-01-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-02-08

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.02.2019 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta na kwotę 33 600 zł brutto złożona przez Pana Zdzisława Tumasza.