Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 37/1, 37/2, 37/3 obręb 73 Gdańsk
Data publikacji: 2019-02-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-25

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
"Valor Marcin Bartłomiejczyk" ul. Junony 33c/2. 80-899 Gdańsk- 80,00 pkt, w tym:
- cena: 80,00 pkt. (4800 netto, 4800,00 brutto)
- doświadczenie i potencjał techniczny : 0 pkt. (brak usług wyceny Nieruchomości na rzecz Administracji Morskiej)