Dostawa części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 30.01.2019r.
Data publikacji: 2019-01-22
Data publikacji wyników postępowania: 2019-02-01

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 01.02.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Auto-mobil Ford, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, za cenę 34 041,92 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 26 895,00 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 98,64 punkty;
3) Dla części 3 zamówienia: PH Transpol S.C., ul. Jana z Kolna 34, 81-354 Gdynia, za cenę 24 577,00 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.