Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”; Część 2 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2220 m.
Numer umowy: TI2-JL-3800-226-48-190-4/19
Data obowiązywania: 2019-01-15
Wykonawca: Jan De Nul NV z siedzibą Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, Belgia
Wartość umowy: 51368850 zł