Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”; Część 1 zamówienia: Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4200 m.
Numer umowy: TI2-JL-3800-226-48-189-4/19
Data obowiązywania: 2019-01-15
Wykonawca: Jan De Nul NV z siedzibą Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, Belgia
Wartość umowy: 90179869 zł