Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” 1W dniu dzisiejszym, 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

 

 

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę  90 179 866,95  zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia.

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” 2

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej.

Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest:

— wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

— wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót    czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski,

—  wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

Na wstępie, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski przedstawił krótką prezentację nt. Urzędu i  projektu.

Link do prezentacji: https://prezi.com/view/Y8rJ4cKE8DLUKGlaDYUI/

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” 3

Podczas uroczystości, wykonawcę –  firmę Jan De Nul N.V. reprezentowali: Kurt Levrau i Jacek Olek.

Natomiast inwestora, Urząd Morski w Gdyni : Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Małkiewicz, Janina Wereda oraz członkowie zespołu realizującego projekt.