Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu. Termin składania ofert do dnia 01.02.2019r.
Data publikacji: 2019-01-15
Data publikacji wyników postępowania: 2019-02-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawa środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, jednostek pływających i innego sprzętu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, za cenę 32 859,50 zł brutto;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 11.299,60 zł brutto;
3) Dla części 3 zamówienia: Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., ul. Kujawska 102,44-101 Gliwice, za cenę 12 633,50 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.