Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko- ładowarki marki CASE 695ST. Termin składania ofert do dnia 25.01.2019r.
Data publikacji: 2019-01-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-02-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów gwarancyjnych i napraw koparko - ładowarki marki CASE 695ST, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.01.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę EWPA Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki, za cenę 19.038,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.