Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, chemii samochodowej i warsztatowej oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 18.01.2019r.
Data publikacji: 2019-01-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-01-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, chemii samochodowej i warsztatowej oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.01.2019 r. unieważniono postępowanie dla części 1, 2 i 3 zamówienia.

Dla części 4 zamówienia spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 29.971,75 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.