Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku

Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w GdańskuW dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa na wykonanie Modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, realizowanej w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” na kwotę 27.641.041,10 zł. brutto.

Wykonawcą umowy jest Konsorcjum firm:

  1. ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88 – 110) przy ul. Kwiatowej 23 – Lider Konsorcjum,
  2. ALSTAL PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88-110) przy ul. Kwiatowej 23 – Członek Konsorcjum.

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 3.2: Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimedialnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowych TEN-T i transportu multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji umowy to 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Konsorcjum oraz Kierownictwo Urzędu Morskiego w Gdyni. Ze strony Konsorcjum obecni byli m.in: Piotr Kwiatkowski – Dyrektor Oddziału Gdańsk, Michał Kozakiewicz – Kierownik Działu Wycen. Urząd Morski w Gdyni był reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego Wiesława Piotrzkowskiego oraz Jana Młotkowskiego – Z-cę ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. wykonanie:

  1. rozbiórki części istniejących obiektów,
  2. przebudowy obecnego budynku administracyjno-socjalnego wraz z halą pław „A”,
  3. nawierzchni utwardzonych na pozostałym terenie działek nr 45, 46 i 49,2,
  4. linii odbojowej nabrzeża wysokiego – miejsce postoju statku s/v Zodiak,
  5. nowego wjazdu i nowego ogrodzenia.

Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation, za wkład i ciężką pracę, które umożliwiły podpisanie umowy.

Podpisanie umowy na modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku 2