ROBOTNIK GOSPODARCZY
Sygnatura ogłoszenia: 1/NSC/2019
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-01-08 do: 2019-01-25
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
ROBOTNIK GOSPODARCZY
wybrany został kandydat:
Pan Przemysław Jokiel zamieszkały w Gdyni.