Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie Samolotu TURBOLET L-410
Numer umowy: AG1-SZ-3800-2-2/2018
Data obowiązywania: 2018-12-21
Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87 00 – 805 Warszawa
Wartość umowy: 95686.33 zł