Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni CZĘŚĆ I: „Ubezpieczenie jednostek pływających”
Numer umowy: AG1-SZ-3800-2-1/2018
Data obowiązywania: 2018-12-19
Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
Wartość umowy: 106930 zł