Nazwa procedury:
Potwierdzenie wyciągu pływania do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz innych instytucji
Wymagane dokumenty:
Książeczka żeglarska
Opłaty administracyjne:
Opłatę należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub
• przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

Opłaty dla:
• innych instytucji opłata stała 10 zł.
• potwierdzenia autentyczności dokumentu w ilości( od strony)opłata stała 5 zł.
• wydanie zaświadczenia w innym celu zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej
• świadectwo potwierdzenia kwalifikacji zagranicznego dyplomu 50 zł.

UWAGA!
Opłata nie dotyczy wyciągów pływania potwierdzanych do:
• Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
• wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich
• odnowienia świadectw specjalistycznych praktyką pływania w Urzędzie Morskim
Opłata skarbowa:
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz.1635 )

Termin i sposób załatwiania:
Niezwłoczne załatwienie sprawy.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

Pokój 18
poniedziałek w godz. 8.30 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 8.30 - 14.00
przerwa 11.00 - 11.15

Skowierzak Ewa tel. 58-355-3377
Żukowska Maria tel. 58-355-3376
Niepiekło Monika tel. 58-355-3379

Kierownik oddziału
Malinowska Iwona tel. 58-355-3373
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Brak.
Inne informacje:
Wyciąg pływania potwierdzany jest wyłącznie na podstawie zapisów w książeczce żeglarskiej.
Druk wyciągu pływania należy wypełniać w sposób czytelny, drukowanymi literami, cyframi arabskimi, bez używania odnośników.
Druk wyciągu pływania należy drukować obustronnie na jednej kartce.

UWAGA!
Wyciągi pływania do wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich potwierdzane są w pok. 9 lub 11 bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.
Wyciągi pływania do odnowienia świadectw specjalistycznych potwierdzane są w pok. 21 i również bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.