Nazwa procedury:
Potwierdzenie wyciągu pływania do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) oraz innych instytucji
Wymagane dokumenty:
Książeczka żeglarska
Opłaty administracyjne:
Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:
NBP O/GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Opłaty dla:
• innych instytucji - opłata stała 10 zł
• potwierdzenia autentyczności dokumentu (od każdej rozpoczętej strony) - opłata stała 5 zł
• wydanie zaświadczenia w innym celu zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej


UWAGA!
Opłata nie dotyczy wyciągów pływania potwierdzanych do:
• Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
• wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich
• odnowienia świadectw specjalistycznych praktyką pływania w Urzędzie Morskim
Opłata skarbowa:
Opłaty dokonuje się wyłącznie w nw. przypadkach:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.

Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

Termin i sposób załatwiania:
Niezwłoczne załatwienie sprawy.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

BIURO PODAWCZE
poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 14.00 (przerwa 11.00-11.15)


Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Brak
Inne informacje:
Wyciąg pływania potwierdzany jest wyłącznie na podstawie zapisów w książeczce żeglarskiej.
Druk wyciągu pływania należy wypełniać w sposób czytelny, drukowanymi literami, cyframi arabskimi, bez używania odnośników.
Druk wyciągu pływania należy drukować obustronnie na jednej kartce.

UWAGA!
Wyciągi pływania do wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich potwierdzane są bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.
Wyciągi pływania do odnowienia świadectw specjalistycznych potwierdzane są bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.