Urząd Morski w Gdyni uruchomił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”

Aktualizacja:  Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie „Platforma e-Usług”: https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565

W dniu 31 grudnia 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  Tymczasowy numer referencyjny ogłoszenia to: 18-594367-001. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (na stronie TED) nastąpi do 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia. Tego samego dnia ogłoszenie ukaże się również na stronie Urzędu, w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYŚ. EURO . Przewidywany termin otwarcia ofert złożonych w ramach  przetargu to marzec 2019 roku.

Urząd Morski w Gdyni jest w trakcie uzyskiwania kolejnych pozwoleń dla inwestycji. Przetarg, pomimo iż ogłoszony wcześniej, rozstrzygnięty zostanie dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń. Projekt planujemy ogłosić w 3 przetargach: pierwszy,  który zgłoszono do publikacji 31.12.2018 r. – na wykonanie samego przekopu przez Mierzeję wraz ze śluzą i portem zewnętrznym oraz wyspą na Zalewie Wiślanym; drugi, w pierwszej połowie 2019 roku, na prace na rzece Elbląg polegające na obudowie brzegów oraz robotach czerpalnych; i na końcu trzeci, na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym – w zależności od stanu zaawansowania budowy wyspy przewidujemy, iż nastąpi to za półtora do dwóch lat.