Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 października 2014 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół platformy wiertniczej "Petrobaltic" posadowionej na złożu B8-Z5 ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3475, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3272 )