KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII - w celu z zastępstwa nieobecnego pracownika
Sygnatura ogłoszenia: nr 37 (nsc)/2018
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (ZAŁOGI JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH)
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-31 do: 2019-01-11
Załączniki:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII - w celu z zastępstwa nieobecnego pracownika
wybrany został kandydat:
Pan Wojciech Jurkiewicz zamieszkały w Gdyni.