Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część III zamówienia- na obszarze miasta Elbląg)
Numer umowy: SP-2-380-29/III/2018
Data obowiązywania: 2018-12-06
Wykonawca: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
Wartość umowy: 38035 zł