Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część II zamówienia- na obszarze miasta Gdańsk)
Numer umowy: SP-2-380-29/II/2018
Data obowiązywania: 2018-12-27
Wykonawca: Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
Wartość umowy: 46725 zł