Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 października 2014 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół platformy wiertniczej "LOTOS Petrobaltic" posadowionej na złożu B8-Z5 ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3438, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3207 )