Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (część I zamówienia)
Numer umowy: SP-2-380-29/I/2018
Data obowiązywania: 2018-12-14
Wykonawca: Euromedicus Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
Wartość umowy: 153347 zł