Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni CZĘŚĆ V: Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu lądowego
Numer umowy: AG1-SZ-3800-2-V/2018
Data obowiązywania: 2018-12-13
Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132 90 – 520 Łódź Przedstawicielstwo w Białymstoku ul. Lipowa 51 15-424 Białystok
Wartość umowy: 96070 zł