pilot lotnictwa ds. ochrony środowiska morskiego
Sygnatura ogłoszenia: 39818
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego (IOŚ)
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-18 do: 2019-02-15
Anulowano nabór - nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko pilota lotnictwa na skutek zmian organizacyjnych zaistniałych po wszczęciu procedury naboru.