MURARZ
Sygnatura ogłoszenia: 34/(NSC)/2018
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
Miejsce pracy: 84-120 Władysławowo, ul. Władysława IV 1
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-17 do: 2019-01-07
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
MURARZ
wybrany został kandydat:
Pan Jan Stromski zamieszkały w Strzelnie.