inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Sygnatura ogłoszenia: 39548
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
Miejsce pracy: Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-12-13 do: 2019-01-02
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
wybrany został kandydat:
Pan Krzysztof Ostręga zamieszkały w Gdyni.