Dostawa rębaka do gałęzi (rozdrabniacza) typu BX-92R. Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz.10:00.
Data publikacji: 2018-12-10
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę rębaka do gałęzi (rozdrabniacza) typu BX-92R, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy STILER Przemysław Bańkowski ul.11 Listopada 16/52, 08-110 Siedlce, za cenę 18.900,00zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje o zmianie druku oferty - w dniu 10.12.2018r. załączono aktualny druk oferty, w którym zakres dostawy rębaka zwiększono o zapasowy komplet noży z przeciwostrzem.