Dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej
Data publikacji: 2018-12-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy P.H.U. Rate ART Dariusz Matyjewicz Lódz, ul. Lenartowicza 24; za cenę 158 670,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.