ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
Sygnatura ogłoszenia: 31/(NSC)/2018
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-11-30 do: 2018-12-10
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
wybrany został kandydat:
Pan Dariusz Suska zamieszkały w Sztutowie.