Dostawa samochodu dostawczego typu KOMBI oraz samochodu terenowego typu PICKUP (ZP-MP-3800-54/18)
Data publikacji: 2018-11-29
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-07

Urząd Morski w Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
GBG Gołębiewski Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SP. k.
Ul. Lubichowska 141
83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca GBG Gołębiewski Spółka z o.o. SP.k. uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z wymaganiami określonym w SIWZ.