Dostawa wody źródlanej w galonach dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 04.12.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-06

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę wody źródlanej w galonach dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy NATURA Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 7A, Dębogórze, 84-230 Rumia; za cenę 19 873,48 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.