Dostawa odzieży na membranie gore-tex dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.12.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę odzieży na membranie gore-tex dla potrzeb Urzędu
Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.12.2018 r.
postępowanie zostało unieważnione.