Dostawa przyczepy leśnej oraz przyczepy rolniczej. Termin składania ofert do dnia 05.12.2018r.
Data publikacji: 2018-11-27
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczepy leśnej oraz przyczepy rolniczej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Cemarol Sp. z o.o. ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica, za cenę 104.550,00zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.