Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2018-11-27
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-11

Zamawiający w dniu 11.12.2018 r.:

1. W zakresie części I zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa

2. unieważnił Część III zamówienia: Ubezpieczenie OC z uwagi na brak ofert

3. unieważnił Część VI zamówienia: Ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu zagranicznym z uwagi na brak ofert

4. W zakresie Części V: Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu lądowego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdańska 132 90 – 520 Łódź
Przedstawicielstwo w Białymstoku ul. Lipowa 51 15-424 Białystok

5. Zamawiający w dniu 13.12.2018 r. w zakresie części II zamówienia: Ubezpieczenie Samolotu TURBOLET L-410 - dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87 00 – 805 Warszawa