Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 03.12.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-26
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-06

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MERKURY A. Peplińska,
ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia; za cenę 52 318,05 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.