Dostawa korowarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 03.12.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-26
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę korowarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Maszyny Leśne mgr inż. Jan Kłoda, ul. Cieszyńska 67A Puńców, 43-400 Cieszyn; za cenę 22 720,89 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.