Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 30.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-26
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 03.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. "ABLER" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń; Hurtownia nr 8, ul. T. Wendy 7/9,
81-341 Gdynia za cenę 10 607,85 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.