Dostawa urządzeń technicznych wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 29.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-23
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń technicznych wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 03.12.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TECH - Park S.C. ul. Kościelna 29, 29-800 Białobrzegi; za cenę 31 588,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.