1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa drukarka/kopiarka/skaner) format A0. Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostawa realizowana będzie jednorazowo.
2. Specyfikacja Sprzętowa jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Data publikacji: 2018-11-13