Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Archiwum Zakładowego. Termin składania ofert do 19.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Archiwum Zakładowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.11.2018 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PHU JUREX
Marcin Jeziorski i wspólnicy Sp. j. ,ul. Grunwaldzka 2/B11, 82-300 Elbląg; za cenę 7 451,35 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.