Dostawa podnóżków Fellowes dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 19.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę podnóżków, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 21.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H. KAS J. Kasperski Sp.J., ul. Janka Wiśniewskiego 20,
81-969 Gdynia; za cenę 4 015,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.