Dostawa niszczarek do dokumentów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 19.11.2018 r.
Data publikacji: 2018-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę niszczarek do dokumentów, decyzją Dyrektora
Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.11.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FAXER Romuald Rydlicki,
ul. Wielkopolska 246, 81-531 Gdynia za cenę 16 297,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.